ประตูหมุนเต็มความสูง

ระบบประตูหมุนเต็มความสูงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับการควบคุมการไหลของคนเดินเท้าที่ทางเข้าชุมชนชั้นสูงอาคารอัจฉริยะโรงแรมสถานีรถไฟใต้ดินและสถานที่ระดับสูงอื่น ๆ นอกจากนี้ยังใช้ในเสาและสถานีรถไฟใต้ดิน

เลือกภาษาอื่น
ภาษาปัจจุบัน:ภาษาไทย