Cánh cổng

Hệ thống cổng cánh / hàng rào chắn cung cấp các phương tiện hiệu quả để kiểm soát dòng người đi bộ tại lối vào của các cộng đồng đẳng cấp, tòa nhà thông minh, khách sạn, ga tàu điện ngầm và các địa điểm cao cấp khác.

Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt