Chiều cao đầy đủ cửa quay

Hệ thống cửa quay chiều cao đầy đủ cung cấp các phương tiện hiệu quả để kiểm soát dòng người đi bộ tại lối vào của các cộng đồng đẳng cấp, các tòa nhà thông minh, khách sạn, ga tàu điện ngầm và các địa điểm cao cấp khác. Nó cũng được sử dụng trong các khu vực và ga tàu điện ngầm.

Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt