Cửa ngăn

Cổng rào có giao diện điện tiêu chuẩn có thể được kết nối với thẻ ID,

Thẻ IC, thẻ từ, thẻ mã vạch, v.v ... Hệ thống tích hợp đảm bảo việc đi qua

theo thứ tự và sẽ không bao giờ cho phép những người trái phép ra vào.


rào cản vỗ
rào cản vỗ
vạt rào.Sản phẩm có lợi thế về độ kín nước. Tất cả các thành phần và các bộ phận bên trong được gói gọn cẩn thận với vật liệu vỏ mật độ cao để ngăn chặn bất kỳ độ ẩm và nước nào xâm nhập vào nó.
Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt