Máy quét đo nhiệt độ

Sản phẩm đo nhiệt độ bao gồm cửa đo nhiệt độ và máy quét đo nhiệt độ

Đi qua cửa cổng đo nhiệt độ
Đi qua cửa cổng đo nhiệt độ
Đi qua cửa cổng đo nhiệt độcửa dò nhiệt độcửa đo nhiệt độ không tiếp xúcĐộ chính xác cao ± 0,3 (℃)
Nhiệt kế hình ảnh nhiệt hai mắt thông minh
Nhiệt kế hình ảnh nhiệt hai mắt thông minh
Nhiệt kế hình ảnh nhiệt hai mắt thông minh. đã vượt qua một loạt các bài kiểm tra và đánh giá cụ thể. Chúng có thể bao gồm các phép đo tiêu thụ năng lượng, đánh giá hiệu quả năng lượng, các tính năng quản lý điện năng, v.v.
Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt

Gửi yêu cầu của bạn